Àmber van de Ven houdt zich als maker bezig met intimiteit, zowel fysiek als emotioneel. Het fysieke contact is de afgelopen jaren van ons afgenomen. Maar ook de verbintenis die we met elkaar voelen binnen relaties, is verder weggedreven. Zij zag dat jonge mensen na deze periode hun vertrouwde sociale netwerk weer oppakte. Maar toch miste er iets: een gebrek aan emotionele intimiteit onder studenten.

Hoor de stilte in ons is een project geworden wat veel dichter bij haar lag dan dat ze eigenlijk voor ogen had. Het was nooit de bedoeling om dit project over eenzaamheid te doen, maar naarmate ze zich verdiepte in dit onderwerp, kwam de urgentie steeds maar naar voren.

Want wat is eenzaamheid eigenlijk? Kun je wel jong en eenzaam zijn? Is alleen zijn en je alleen voelen wel hetzelfde? En is een wereld die weer in beweging is, wel een garantie om niet eenzaam te zijn?


'Hoor de stilte in ons' is een afstudeerproject en bestaat uit een exploratie van vier producten waarin twee vragen centraal staan:

'Is er wel ruimte voor eenzaamheid?' 
'Spreken we wel dezelfde taal als het om eenzaamheid gaat?'

Deze vragen zijn ontstaan door de vele gesprekken die zijn gevoerd en her onderzoek dat is gedaan. Er bleek een taboe rondom eenzaamheid bij jonge mensen te hangen. Mensen voelde zich gekwetst zodra ze te horen kregen dat een van hun vrienden zich alleen voelden. Ook voelde het opeens als hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de ander zich minder alleen zou voelen. Ze hadden niet zo veel zin o​m de ander te ‘ont-eenzamen’. 

Maar ook bleken we helemaal niet zo goed te weten wat eenzaamheid precies is. Is eenzaamheid fysiek alleen zijn, of is je alleen voelen ook een vorm van eenzaamheid? Want iedereen kan zich wel een moment herinneren waarop ze omringd waren door mensen op een feest, maar zich totaal niet op hun plek voelde.
Samen met meer dan 100 studenten heeft Àmber een start gemaakt om de stilte rondom eenzaamheid te doorbreken. Met dank aan hen en in het bijzonder dank aan Anne Lakeman, die dit project mee heeft begeleid en er voor heeft gezorgd dat dat het een project is geworden die het waard is om naar buiten te treden. 

Dit project is het afstudeerwerk van Àmber van de Ven voor de opleiding Communicatie & Multimedia Design aan de Avans in 's-Hertogenbosch. Het is bekroond tot beste afstudeerprojectie van het jaar. 
Meer werk van mij zien?

Back to Top